początek strony
Nagłośnienia

Nagłośnienia konferencyjne do sal narad.

Rodzaje nagłośnień konferencyjnych i kilka uwag.

gotowe zestawy nagłośnień konferencyjnych

Wyposażenie sal konferencyjnych w nagłośnienia.

Dalej opisujemy różne nagłośnienia konferencyjne.

Nagłośnienie konferencyjne, to potocznie wszystkie urządzenia od mikrofonów i odtwarzaczy
po miksery, wzmacniacze i głośniki. To tak pokrótce – nie wdając się w szczegóły.
Niemniej, tak naprawdę należy przyjąć, że nagłośnienie konferencyjne to mikser, wzmacniacz i głośniki.
Na tym właśnie skupiamy się na tej stronie internetowej, zastrzegając, że inne ważne elementy, jak:
mikrofony, odtwarzacze, rejestratory a nawet kamery i urządzenia do streamingu, łącznie z serwerem transmisyjnym
- też znajdują się w naszej ofercie i mogą wejść w strukturę nagłośnienia konferencyjnego.
Te urządzenia określa się jako: źródło dźwięku.

Planując zakup nagłośnienia konferencyjnego, należy przyjąć raz na zawsze, że nagłośnienie konferencyjne,
to nie to samo co nagłośnienie estradowe.
Owszem, nagłośnienie estradowe może pełnić rolę nagłośnienia konferencyjnego, ale nigdy na odwrót.
Nagłośnienie estradowe, to duży a nawet bardzo duży wydatek, bo tu są zupełnie inne wymagania.
Jeżeli planujesz wyposażenie sali konferencyjnej w nagłośnienie konferencyjne z możliwością występów (szeroko rozumianych), to ta strona nie bardzo Ci pomoże. Firm od nagłośnień estradowych jest dużo.

Dalej przedstawiamy gotowe rozwiązania nagłośnień konferencyjnych od wersji
niskoimpedancyjnej po nagłośnienia w technologii 100V.
Dość dużo można by pisać o różnicach tych dwóch wariantów.
Najprościej ujmując: technologia 100V nie wymaga grubych przewodów do głośników i jest dość elastyczna co do ilości głośników podłączonych do jednego obwodu. Daje możliwość podzielenia na strefy nagłaśnianą salę - jeżeli tylko jest to konieczne.
Nagłośnienie tradycyjne (niskoimpedancyjne) jest lepsze co do wierności przetwarzania dźwięku, ma zazwyczaj lepszą charakterystykę przetwarzania pasma akustycznego zarówno mowy jak i muzyki. Ma też lepszą dynamikę.
My do granic możliwości unikamy nagłośnień 100V w małych i średnich salach konferencyjnych z powyższych i wielu innych powodów.
W dużych salach konferencyjnych mieszamy różne rodzaje głośników. Stosujemy nasze rozwiązania, tj. kolumny zwykłe (niskoimpedancyjne) i głośniki 100V.
Wszystko zależy od warunków sali konferencyjnej, jej wielkości i wizji Użytkownika popartej wiedzą fachowca.

        SPECYFIKACJE TECHNICZNE wszystkich opisanych niżej urządzeń do nagłośnienia

Nagłośnienie konferencyjne małej mocy KN90

Lupa sprzęt KN100 
nagłośnienie do sali narad KN100

Zestaw nagłaśniający, konferencyjny KN100

Małe nagłośnienie z możliwością stosowania różnych głośników. 50+50W

OPIS NAGŁOŚNIENIA
1. Zastosowanie: do małych sal konferencyjnych (orientacyjnie: 5x8m do 8x12m).
2. Typ nagłośnienia: niskoimpedancyjne.
3. Rodzaj głośników: naścienne lub sufitowe lub mieszane.
4. Urządzenia elektroniczne: mikser 5 wejściowy, oddzielny wzmacniacz 50+50W.
5. Możliwe źródła sygnału:
    mikrofonowy system dyskusyjny (dowolny), 3 mikrofony zwykłe, PC, laptop,
    tablet, dowolny odtwarzacz - w tym telefon.
6. Wyjścia sygnału do: głośników, transmisji internetowej, nagrywania.
7. Instalacja głośnikowa: kabel głośnikowy, min. 2x1,5mm.
8. Połączenia głośników: 2 obwody, w każdym obwodzie 2 głośniki.

Przykładowe ceny z dostawą (z VAT23):
1. Wzmacniacz S200 + mikser V440 + 4x głośnik naścienny R60 3 813,00zł
2. Wzmacniacz S200 + mikser V440 + 4x głośnik sufitowy E65 4 059,00zł

Lupa głośniki do KN100 
głośniki konferencyjne do nagłośnienia KN100

Wybór głośników do zestawu nagłośnienia KN100

Przykład dwóch rodzajów głośników do powyższego nagłośnienia.

1. Wybór rodzaju głośników należy do przyszłego Użytkownika.
2. Rozmieszczenie ich w sali konferencyjnej najlepiej uzgodnić z fachowcem.
3. Głośniki łączymy po dwa w obwodzie - należy zachować fazowość.
4. Można zastosować inne głośniki, byle wypadkowa impedancji nie była mniejsza niż 4Ω w obwodzie.
5. W oferowanych tutaj głośnikach sufitowych E65 należy zdemontować trafo.

Uniwersalne nagłośnienie konferencyjne małej mocy KN120

Lupa sprzęt KN120 
uniwersalne nagłośnienie konferencyjne KN120

Uniwersalne nagłośnienie konferencyjne KN120

Małe nagłośnienie w technice niskoimpedancyjnej lub 100V, 120W.

OPIS NAGŁOŚNIENIA
1. Zastosowanie: do małych sal konferencyjnych (orientacyjnie: 5x8m do 8x12m)
2. Typ nagłośnienia: niskoimpedancyjne i 100V.
3. Rodzaj głośników: naścienne lub sufitowe.
4. Głośniki naścienne (kolumny): 2 głośniki 8Ω/każdy (połączenie równoległe).
5. Głośniki naścienne lub sufitowe w technice 100V (połączenie równoległe).
6. Możliwe źródła sygnału:
    mikrofonowy system dyskusyjny (dowolny), 3 mikrofony zwykłe, PC, laptop,
    tablet, dowolny odtwarzacz - w tym telefon.
    Wzmacniacz zawiera Bluetooth, gniazdo na kartę SD oraz port USB
7. Wyjścia sygnału do: głośników (100V lub 4Ω), transmisji internetowej, nagrywania.
8. Instalacja głośnikowa:
    system nisko-impedancyjny - kabel głośnikowy, min. 2x1,5mm
    system 100V - kabel głośnikowy max. 2x0,75mm.
9. Połączenia głośników: 1 obwód, głośniki łączone równolegle z zachowaniem fazowości.

Przykładowe ceny z dostawą (z VAT23):
1. Wzmacniacz z mikserem H120 + 6x głośnik sufitowy E620 3 075,00zł
2. Wzmacniacz z mikserem H120 + 4x głośnik sufitowy E65 4 206,60zł
3. Wzmacniacz z mikserem H120 + 4x głośnik naścienny R60 3 960,60zł
4. Wzmacniacz z mikserem H120 + 2x kolumna naścienna P308 4 698,60zł

Lupa głośniki do KN120 
różne głośniki do sprzętu konferencyjnego KN120

Różne głośniki w zestawie konferencyjnym KN120

Przykład kilku rodzajów kolumn i głośników do powyższego nagłośnienia.

1. Wybór rodzaju głośników (lub kolumn) należy do przyszłego Użytkownika.
2. Przykłady wyboru głośników (kolumn):
    jeżeli potrzebujemy nagłośnienie frontowe (przyekranowe), stosujemy 2 kolumny (niskoimpedancyjne),
    jeżeli chcemy nagłośnienie sufitowe wysokiej jakości, stosujemy 4(6) głośniki E65,
    jeżeli wystarczy nam dobre nagłośnienie sufitowe (tańsze), stosujemy (6-8) głośniki sufitowe E612,
    jeżeli potrzebujemy głośniki naścienne rozłożone na ścianach sali, stosujemy (4-6) głośniki R60.
3. Typ głośników i ich rozmieszczenie w sali konferencyjnej najlepiej uzgodnić z fachowcem.
4. Głośniki łączymy w 1 obwodzie, niskoimpedancyjne lub 100V - należy zachować fazowość.
5. Jeżeli jest pomysł na zastosowanie innych głośników (czy kolumn) - pomożemy w decyzji.

Rozbudowane nagłośnienie sali narad, średniej mocy KN250

Lupa sprzęt KN250 
średniej mocy nagłośnienie konferencyjne KN250

Pełno-pasmowe nagłośnienie konferencyjne z 6 głośnikami KN250

Średniej mocy nagłośnienie niskoimpedancyjne 250W.

OPIS NAGŁOŚNIENIA
1. Zastosowanie: do średnich sal konferencyjnych (8x12m do 12x18m).
    Wymiary sal - orientacyjne, zwłaszcza dla wersji z 2 kolumnami.
2. Typ nagłośnienia: niskoimpedancyjne.
3. Rodzaj głośników: naścienne lub wysokiej mocy sufitowe E65.
4. Głośniki naścienne (kolumny): 2x3(max) głośniki 8Ω/każdy (połączenie równoległe).
    Zwracamy uwagę, że zastosowanie w obwodzie 3 głośników o impedancji 8Ω daje wypadkową poniżej 3Ω,
    ale wzmacniacz cyfrowy zastosowany w tym zestawie spokojnie radzi sobie z takim obiążeniem.
5. Możliwe źródła sygnału:
    mikrofonowy system dyskusyjny (dowolny), 3 mikrofony zwykłe, PC, laptop,
    tablet, dowolny odtwarzacz - w tym telefon.
6. Wyjścia sygnału do: głośników (kolumn), transmisji internetowej, nagrywania.
7. Instalacja głośnikowa:
    system nisko-impedancyjny - kabel głośnikowy, min. 2x1,5mm.
8. Połączenia głośników: 2 obwody x 3(max), głośniki łączone równolegle z zachowaniem fazowości.

Przykładowa cena (z VAT23):
strona w trakcie budowy (dzwoń)

Lupa głośniki, kolumny do KN250 
głośniki i kolumny głośnikowe do sali konferencyjnej KN250

Wybór pomiędzy głośnikami nisko-impedancyjnymi do KN250

Przykład kilku rodzajów kolumn i głośników do powyższego nagłośnienia.

1. Wybór rodzaju głośników (lub kolumn) należy do przyszłego Użytkownika.
2. Przykłady wyboru głośników (kolumn):
    jeżeli potrzebujemy nagłośnienie frontowe (przyekranowe), stosujemy 2 kolumny (niskoimpedancyjne),
    jeżeli chcemy nagłośnienie sufitowe wysokiej jakości, stosujemy 2x3 głośniki E65,
    jeżeli potrzebujemy głośniki naścienne rozłożone na ścianach sali, stosujemy 2x3 głośniki.
3. Typ głośników i ich rozmieszczenie w sali konferencyjnej najlepiej uzgodnić z fachowcem.
4. Głośniki łączymy w 2 obwodach, niskoimpedancyjne - należy zachować fazowość.
5. Jeżeli jest pomysł na zastosowanie innych głośników (czy kolumn) - pomożemy w decyzji.

Pełnopasmowe nagłośnienie konferencyjne do sali narad KN400

Lupa sprzęt KN400 
konferencyjny sprzęt nagłaśniający KN400

Nagłośnienie standardowe do sali konferencyjnej z 4 kolumnami KN400

Nagłośnienie konferencyjne wysokiej jakości, niskoimpedancyjne 400W.

OPIS NAGŁOŚNIENIA
1. Zastosowanie: do średnich sal konferencyjnych (10x12m do 12x18m).
    Wymiary sal - orientacyjne, zwłaszcza dla wersji z 2 kolumnami.
2. Typ nagłośnienia: niskoimpedancyjne.
3. Rodzaj kolumn: naścienne (rozłożone w sali) lub przekranowe (2 kolumny).
4. Kolumny: 2x2(max) 8Ω/każdy (połączenie równoległe), lub 2x1, 4-8Ω/każdy.
5. Możliwe źródła sygnału:
    mikrofonowy system dyskusyjny (dowolny), 3 mikrofony zwykłe, PC, laptop,
    tablet, dowolny odtwarzacz - w tym telefon.
6. Wyjścia sygnału do: głośników (kolumn), transmisji internetowej, nagrywania.
7. Instalacja głośnikowa:
    system nisko-impedancyjny - kabel głośnikowy, min. 2x2,5mm.

Przykładowa cena (z VAT23):
strona w trakcie budowy (dzwoń)

Lupa kolumny do KN400 
kolumny głośnikowe do sali konferencyjnej KN400

Różne kolumny w dwóch wersjach do nagłośnienia KN400

Przykład kilku rodzajów kolumn do powyższego nagłośnienia.

1. Wybór rodzaju kolumn należy do przyszłego Użytkownika.
2. Przykłady wyboru kolumn:
    jeżeli potrzebujemy nagłośnienie frontowe (przyekranowe), stosujemy 2 kolumny (niskoimpedancyjne),
    jeżeli potrzebujemy 4 kolumny naścienne rozłożone na ścianach sali, stosujemy 2x2 kolumny 8Ω/każda.
3. Typ głośników i ich rozmieszczenie w sali konferencyjnej najlepiej uzgodnić z fachowcem.
4. Głośniki łączymy w 2 obwodach, niskoimpedancyjne - należy zachować fazowość.
5. Jeżeli jest pomysł na zastosowanie innych głośników (czy kolumn) - pomożemy w decyzji.

Proste i tanie nagłośnienie konferencyjne sufitowe 100V KS120

Lupa sprzęt KS120 
nagłośnienie sufitowe, konferencyjne KS120

Nagłośnienie sufitowe 100V KS120

Proste i tanie nagłośnienie sufitowe 120W/100V.

OPIS NAGŁOŚNIENIA
1. Zastosowanie: do średnich sal konferencyjnych (8x12m do 8x16m).
    Wymiary sal - orientacyjne, zwłaszcza dla wersji z 2 kolumnami.
2. Typ nagłośnienia: wersji 100V oraz niskoimpedancyjne.
3. Rodzaj głośników, kolumn: głośniki sufitowe 100V lub 2 kolumny przekranowe.
4. Ilość głośników, kolumn: 4-6-8 sufitowych 100V lub 2(max) kolumny 8Ω/każda.
5. Możliwe źródła sygnału:
    mikrofonowy system dyskusyjny (dowolny), 3 mikrofony zwykłe, PC, laptop,
    tablet, dowolny odtwarzacz - w tym telefon.
6. Wyjścia sygnału do: głośników (kolumn), transmisji internetowej, nagrywania.
7. Instalacja głośnikowa:
    system 100V - przewód max. 2x0,75mm.
    system nisko-impedancyjny - kabel głośnikowy, min. 2x1,5mm.

Przykładowa cena (z VAT23):
strona w trakcie budowy (dzwoń)

Lupa głośniki do KS120 
głośniki wpustowe, sufitowe do nagłośnienia konferencyjnego KS120

Głośniki do zestawu nagłaśniającego KS120

Rodzaje i ilość głośników sufitowych lub kolumn.

1. W systemie 100V wypadkową moc zainstalowanych głośników należy zrównać (prawie) z mocą wzmacniacza.
    W systemie z dwiema kolumnami nisko-imedancyjnymi, sugerujemy zsumowaną moc x1,6 a nawet x2.
2. Ten zestaw jest 1 obwodowy, co oznacza, że do głośników/kolumn wychodzi tylko jeden przewód.
    Łączymy je równolegle z zachowaniem fazowości (umowny plus).

Konferencyjne nagłośnienie matrycowe, 100V, sufitowe KS160

Lupa sprzęt KS160 
nagłośnienie matrix do sali narad, strefowe, sufitowe KS160

Matrycowe nagłośnienie do sali narad KS160

Matrycowe nagłośnienie sufitowe, strefowe 4x40W/100V/4Ω
W ofercie posiadamy również wzmacniacz 4x120W/100V/4Ω dla większych sal.


OPIS NAGŁOŚNIENIA
Dzięki zastosowaniu wzmacniacza z mikserem typu matrix, Użytkownik może zdecydować,
które ze źródeł sygnału audio będzie słyszane w strefie: 1+2+3+4.
Ma to znaczenie dla prawidłowego wyregulowania obszarów nagłośnianych.
    Przykład 1: nad mikrofonami dyskusyjnymi ciszej - nad publicznością głośniej.
    Przykład 2: j.w. ale też odtwarzamy muzykę tylko ze strefy przy-ekranowej.
Scenariusz nagłośnienia ustawiany jest za pomocą przycisków przy każdym wejściu miksera.
Zastosowany tutaj wzmacniacz z mikserem matrycowym ma jedną ważną zaletę:
    4 strefy zasilane są z 4 oddzielnych wzmacniaczy mocy (4 płyty elektroniki)
   -nie tak jak w większości przypadków - przez dzielenie trafa z odczepami.
1. Zastosowanie: do średnich sal konferencyjnych (orientacyjnie: 8x12m do 8x16m).
2. Typ nagłośnienia: wersja 4x100V oraz/lub 4x4Ω niskoimpedancyjne.
    Każde z wyjść 4 wewnętrznych wzmacniaczy jest 100V lub 4-8Ω
3. Rodzaj głośników, kolumn: głośniki sufitowe, naścienne 100V lub system mieszany.
4. Ilość głośników, kolumn: 4x3 sufitowych (lub naściennych) 100V lub system mieszany.
5. Możliwe źródła sygnału:
    mikrofonowy system dyskusyjny (dowolny), 3 mikrofony zwykłe, PC, laptop,
    tablet, dowolny odtwarzacz - w tym telefon.
6. Wyjścia sygnału do: głośników (kolumn), słuchawek, odsłuchu, transmisji internetowej, nagrywania.
7. Instalacja głośnikowa:
    system 100V - przewód max. 2x0,75mm.
    system nisko-impedancyjny - kabel głośnikowy, min. 2x1,5mm.

Przykładowa cena (z VAT23):
strona w trakcie budowy (dzwoń)

Lupa głośniki do KS160 
głośniki sufitowe do nagłośnienia strefowego KS160

Wybór głośników 100V, konferencyjnych do sali narad KS160

Głośniki sufitowe, głośniki naścienne, strefy.

1. Projekt przewiduje połączenie czterech zestawów głośników - czterema obwodami.
    Głośniki w każdej ze stref mogą być inaczej rozłożone, ale tak, by jak najlepiej
    nagłaśniały przestrzeń nad uczestnikami.
    To samo dotyczy głośników naściennych, czy też systemu mieszanego.
    W pewnych przypadkach różnorodego ukształtowania sali czy też sufitu, to rozwiązanie jest idealne.
    Czasami jedną ze stref trzeba przeznaczyć na prawidłowe wyregulowanie sygnału audio
    idącego do rozmówców łączonych transmisją online (dialerem).
2. Jeżeli sala jest większa, trzeba pomyśleć o zastosowaniu wzmacniacza matrycowego 4x120W.
    Dzięki zastosowaniu opisanego tutaj wzmacniacza z mikserem matrix projekt ten da się
    prawie dowolnie rozbudować - od zmiany głośników na kolumny, po przekonfigurowanie stref.
3. Pokazujemy głośniki sufitowe z obudową p.poż. Głośniki w tej obudowie dostarczamy wg potrzeby.

Multimedialne nagłośnienie matrycowe, z głośnikami sufitowymi MKS160

Lupa sprzęt MKS160 
multimedialne, matrycowe nagłośnienie konferencyjne MKS160

Nagłośnienie sufitowe, konferencyjne, matryca, MKS160

Matrycowe nagłośnienie strefowe, mieszane 4x40W/100V/4Ω
W ofercie posiadamy również wzmacniacz 4x120W/100V/4Ω dla większych sal.

Wyżej opisano system strefowy z wykorzystaniem funkcji matrix.

1. Zastosowanie: do średnich sal konferencyjnych (orientacyjnie: 8x12m do 8x16m).
2. Typ nagłośnienia: głośniki sufitowe 2x40W/100V oraz kolumny frontowe 2x40W/100V.
3. Ilość głośników: sufitowe - 2x4szt, frontowe 1+1szt.
4. Możliwe źródła sygnału:
    mikrofonowy system dyskusyjny (dowolny), 3 mikrofony zwykłe, PC, laptop, tablet,
    dowolny odtwarzacz - w tym telefon.
5. Wyjścia sygnału do: głośników, słuchawek, odsłuchu, transmisji internetowej, nagrywania.
6. Instalacja głośnikowa:
    system 100V - przewód max. 2x0,75mm - 4 obwody (strefy).

Przykładowa cena (z VAT23):
strona w trakcie budowy (dzwoń).

Lupa głośniki do MKS160 
kolumny i głośniki do nagłośnienia multimedialnego MKS160

Głośniki do nagłośnienia matrycowego MKS160

Rodzaje kolumn i głośników sufitowych, kilka wersji projektów.

1. Projekt podstawowy to dwie kolumny 100V przy ekranie (frontowe) oraz nagłośnienie sufitowe
wykonane w oparciu o 2x4 głośniki wpustowe 100V.
Całe nagłośnienie podzielono na cztery strefy:
    dwie zasilają kolumny przy ekranie (lewa/prawa) poprawiające jakość odtwarzania plików dźwiękowych,
    dwie zasilają dwa obwody po 4 głośniki sufitowe w celu poprawienia słyszalności w całej sali.
2. Tak jak każdy z naszych projektów, można i ten zmienić i dopasować do potrzeb Użytkownika.
Nie ma bowiem problemu, by część głośników (strefę) zamontować np. w holu lub na zewnątrz.
Ważne by dopasować ostateczny projekt do potrzeb Klienta.
Moc zestawu zmienimy na większą, używając wzmacniacza w wersji 4x120W i zmieniając typ głośników.

Multimedialne nagłośnienie matrycowe, z kolumnami naściennymi MKN160

Lupa sprzęt MKN160 
Nagłośnienie konferencyjne, multimedialne, matrix, MKN160

Multimedialne nagłośnienie, matrix, MKN160

Matrycowe nagłośnienie multimedialne, strefowe 4x40W/100V/4Ω
W ofercie posiadamy również wzmacniacz 4x120W/100V/4Ω dla większych sal.


Nagłośnienie multimedialne do sali konferencyjnej może pełnić rolę wysokiej jakości
nagłośnienia mikrofonowego i nagłośnienia do odtwarzania multimediów.
Jest lepsze od innych nagłośnień, ze względu choćby na prosty montaż a przy tym
prawidłowe pokrycie dźwiękiem sali konferencyjnej.
Wyżej opisano system strefowy z wykorzystaniem funkcji matrix, dlatego tu jej nie opisujemy.

1. Zastosowanie: do średnich sal konferencyjnych (orientacyjnie: 8x12m do 8x18m).
2. Typ nagłośnienia: kolumny frontowe i te same kolumny rozłożone na bokach sali.
3. Ilość kolumn: frontowe (przy ekranie) 1+1szt oraz 2x2szt. - boczne.
4. Możliwe źródła sygnału:
    mikrofonowy system dyskusyjny (dowolny), 3 mikrofony zwykłe, PC, laptop, tablet,
    dowolny odtwarzacz - w tym telefon.
5. Wyjścia sygnału do: głośników, słuchawek, odsłuchu, transmisji internetowej, nagrywania.
6. Instalacja głośnikowa:
    system 100V - przewód max. 2x0,75mm - 4 obwody (strefy).

Przykładowa cena (z VAT23):
strona w trakcie budowy (dzwoń)

Lupa głośniki, kolumny do MKN160 
Kolumny głośnikowe do nagłośnienia MKN160

Kolumny głośnikowe do zestawu nagłośnienia matrix MKN160

Rodzaje kolumn i głośników sufitowych, kilka wersji projektów.

Dość często proponujemy Klientom montaż 2 kolumn głośnikowych pionowo - przy ekranie,
natomiast pozostałych kolumn, rozłożonych na sali - poziomo, skierowanych ukośnie w dół.
    strefa I. - kolumna lewa, frontowa
    strefa II. - kolumna prawa, frontowa
    strefa III. - 2 kolumny po lewej stronie sali
    strefa IV. - 2 kolumny po prawej stronie sali
Oczywiście, lepiej jest łączyć kolumny strefy III. i IV. parami, tj.:
    strefa III. - pierwsza część sali - kolumna lewa i przeciwległa prawa
    strefa IV. - druga część sali - kolumna lewa i przeciwległa prawa.
Nigdy nie montujemy głośników ani kolumn w rogach sali, nawet gdy stoły
dyskutujących uczestników zajmują środkowe miejsce pomieszczenia.

Zastosowany wzmacniacz może pracować w systemie nisko-impedancyjnym.
Dlatego oferowane kolumny głośnikowe, można zamienić na inne.

ACTRONIX
ul. Wyspiańskiego 23
32-600 Oświęcim
www.actronix.pl
tel. 33 843 03 03
mobile: 798 298 005
factory@actronix.pl
© 2024 ACTRONIX